Całościowa diagnostyka autyzmu (ADOS-2)

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Badanie protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 już w naszej ofercie! 

Co to tak naprawdę oznacza?

Badanie tak naprawdę stanowi zabawę. Przebiega ona według określonego schematu. Prowokuje on osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Dzięki temu możemy bawiąc się z dzieckiem ocenić, czy w jego funkcjonowaniu występują nieprawidłowości.

Oprócz danych jakościowych (obserwowanych zachowań) w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe – liczbowe. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego poziomu rozwoju językowego pozwala na określenie, czy zachowanie dziecka wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie, czy w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka Kids Care jako jedyne miejsce w tej części Warszawy oferuje badanie przez dwóch diagnostów jednocześnie. Specjaliści Kidc Care  podczas jednego spotkania wspólnie obserwują dziecko. Dzięki połączeniu trzech profesji (psychologii, logopedii i pedagogiki specjalnej) w dwóch osobach diagnoza jest kompleksowa, a rodzice otrzymują pełną informację o potrzebach rozwojowych swojego dziecka.

Poznaj naszą ofertę

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353