Agnieszka Mościskier

Terapeuta integracji sensorycznej
Terapeuta Treningów słuchowych
Terapeuta integracji bilateralnej
Psycholog
Jest psychologiem, terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej, terapeutą Bilateralnej Integracji, providerem-terapeutą Metody Johansena IAS oraz Neuroflow ATS.
 

Ma wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci. Na pierwszym miejscu stawia rozwój dziecka, jego komfort i pozytywną relację z terapeutą. Ma to szczęście, że w swojej pracy może obserwować rozwój i postępy swoich klientów.

Stara się stale poszerzać wachlarz umiejętności tak, aby móc jak najbardziej holistycznie podchodzić do potrzeb swoich klientów.

• MNRI Terapia Neurotaktylna, poziom I
• MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I
• MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II
• Kurs Metody Johansena IAS
• „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”
• Bilateralna Integracja – program indywidualny