Agnieszka Stefaniak - Szołyga Kids Care

Agnieszka Stefaniak-Szołyga

Serce i mózg Kids Care i Zrelacjonujmy . Neurologopeda, Terapeuta karmienia, Certyfikowany diagnosta Ados-2 , złotego standardu diagnozy  spektrum autyzmu na całym świecie,

Pedagog specjalny i przedszkolny, jest jednym z niewielu praktyków Play Therapy (terapia zabawą) w Polsce i Europie, oligofrenopedagog, Certyfikowany terapeuta Empathy Dolls, terapeuta treningu słuchowego Neuroflow. 

Terapeuta treningu słuchowego Neuroflow. Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej.

Od niedawna ma zaszczyt być mamą małego Teosia. Na co dzień pracuje z dziećmi, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Współpracuje od kilku lat z Uniwersytetem Warszawskim, prowadząc zajęcia ze studentami logopedii z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz autyzmu. Prowadzi praktyki dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego,  szkolenia dla rodziców, studentów i specjalistów.

Wszystko co robi- robi z pasją. Z powołania!
Ma 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Doświadczenie zdobyła, pracując wiele lat w przedszkolu integracyjnym oraz w poradni psychologiczno pedagogicznej.

Uczestniczy niezmiennie regularnie w licznych szkoleniach z zakresu zaburzeń mowy, całościowych zaburzeń rozwoju i zespołów genetycznych.

Prowadzi zajęcia terapeutyczne, podczas których najważniejsze jest dla niej podejście oparte na relacji z dzieckiem. Cechuje ją podejście integracyjno-holistyczne do małego człowieka. ZAWSZE podąża za potrzebami dzieci i jest ich wiernym słuchaczem.

Działalność terapeutyczna Agnieszki opiera się wyłącznie poprzez stworzoną więź z dzieckiem i zabawę, w której dziecko czuje się bezpiecznie i może zawsze swobodnie wyrazić siebie. Szacunek do Małego Pacjenta i Jego rodziców to niezmiernie ważny element jej praktyki terapeutycznej i logopedycznej.

Specjalizuje się w terapii dzieci z autyzmem , opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju a także prowadzi terapię karmienia . 

Prowadzi bloga Zrelacjonujmy.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

Terapia ustno-twarzowa- Klara Francuz  
• Anatomia palpacyjna – Klara Francuz 
• Responsywne podejście do karmienia i jedzenia – Marta Baj – Lieder  
• Terapia miofunkcjonalna – praktycznie
• Kurs 3r – relacja, regulacja , rozwój – Stein i Stańczyk 
• Diagnoza pacjenta niemówiącego – Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka 
• 
Pozycja spoczynkowa języka
• 
Alignment w terapii miofunkcjonalnej 
• 
Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa
• 
Terapia miofunkcjonalna w praktyce 
• 
Trening karmienia – praktyczny warsztat terapeuty karmienia – Od Pestki do Ogryzka 
• 
Diagnoza miofunkcjonalna w obszarach oddychania, połykania, żucia, pozycji spoczynkowej języka, postawy ciała, zgryzu
• Rola powięzi w pracy logopedy
• Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie – Rosińska
• Wędzidełka – studia przypadków
• Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym
• Gryzaki logopedyczne – jak ugryźć temat?
•Staw skroniowo- żuchwowy w praktyce logopedycznej 
• Technika uwalniania mięśniowo – powięziowego z użyciem narzędzia. Zastosowanie w terapii pacjentów oraz po zabiegu frenulotomii oraz frenulektomii
• 
Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping – Ewa Wojewoda 
• 
Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym – Mira Rządzka 
• 
Niemowlak i logopedyczne flagi ostrzegawcze – Machoś 
• 
Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej
• 
Niemowlak u logopedy II “Miobobo” – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne
• 
Bez bazy ani rusz – komunikacja i funkcje prymarne
• 
Analiza więzi prenatalnej
• 
Interwencja Kryzysowa
• 
Play Therapy International – szkolenie międzynarodowe (Terapia przez zabawę)
• 
Dziewczyny w spectrum autyzmu
• 
Opóźniony rozwój mowy- rozwiązania praktyczne
• 
Oswojenie ma znaczenie – terapia karmienia od podstaw
• 
Żucie wyzwaniem logopedy – zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
• 
Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych
• 
Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej
• 
Procesy samoregulacji niemowląt. Aspekt sensoryczny w rozwoju dziecka do 1 roku życia
• 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -od teorii do praktyki
• 
Afazja rozwojowa –droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję
• 
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
• 
Obudzić sens życia -profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży
• 
Growth Through Play System-praca z dzieckiem autystycznym w Systemie Rozwoju Poprzez Zabawę
• 
Neuroflow–Trening słuchowy
• 
Zespół Aspergera
• 
NVC–porozumienie bez przemocy
• 
Ostrożnie dziecko/Fundacja Dzieci Dają Siłę
• 
Trening Umiejętności Społecznych
• 
Terapia manualna w pracy logopedy
• 
Original Play–zabawa pierwotna
• 
Developing Life Skills in Young People Through Theatre/Paryż
• 
Test rozwoju językowego. Fonologiczne i terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym
• 
Kurs doskonalący -Odkrycie dziecka według Marii Montessorii
• 
Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole
• 
Praca z osobami z Zespołem Downa
• 
Kurs kwalifikacyjny -Oligofrenopedagogika
• 
Pomoc małemu dziecku niewidomemu/słabowidzącemu z niepełnosprawnością sprzężoną w adaptacji do środowiska przedszkolnego
• 
CMC (Children Massaging Children)= 4 x D (Dzieci Dzieciom Dar Dotyku)
• 
The VML Method
• 
Zaburzenia lękowe u dzieci
• 
Jak dziecko z ZA może odbierać świat
• 
Trudne zachowania u osób z autyzmem
• 
Podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
• 
Metody pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną
• 
Wykorzystanie ACC ( komunikacja alternatywna) w pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy podczas zajęć indywidualnych i grupowych
• 
Zastosowanie metody V. Sherborne do pracy z dziećmi
• 
Diagnoza i terapia dysfagii