Anna Ciurkowska Kids Care

Anna Ciurkowska

Logopedka – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia I i II stopnia Logopedia ogólna i kliniczna. Doświadczenie zawodowe zbierała w ramach praktyk studenckich w wielu placówkach oświatowych i psychologiczno-pedagogicznych, a także pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Od niedawna także interwentka kryzysowa.

W swojej pracy ceni sobie budowanie relacji z dzieckiem oraz indywidualne podejście, a także uśmiech i dobrą zabawę.
Z zakresu logopedii interesuje się zaburzeniami przetwarzania słuchowego, a także wczesną interwencją logopedyczną. Ciągle rozwija swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach i webinarach.