Cennik

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Logopeda i Neurologopeda

Konsultacja 300 zł (każde spotkanie godzinne) 

Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 950 zł   
Terapia karnet 5 wejść 30 minutowych – 600 zł
 
Terapia karnet 10 wejść 50 minutowych (np. dla osób uczęszczających 2x tyg)  – 1850 zł

Psycholog

Konsultacja rodzicielska / wychowawcza 300 zł (każde spotkanie godzinne)
 
Obserwacja diagnostyczna dziecka 300 zł (każde godzinne spotkanie)
 
Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 950 zł 
 
Badanie intelektu ( Skala Inteligencji Stanford Binet 5)
Raport + opinia – 750 zł

Badanie intelektu ( Skala Inteligencji Stanford Binet 5)

Raport + opinia – 750 zł

ADOS-2

1800 zł  w tym  – wywiad psychologiczny i logopedyczny , badanie ADOS-2 , spotkanie  indywidualne z psychologiem/neurologopedą bądź pedagogiem specjalnym (dodatkowy termin), omówienie wyników badania z rodzicami i  przekazanie zaleceń
 
raport z badania dodatkowo płatny  – 200 zł
 
(Cykl spotkań z terapeutą ustalany jest indywidualnie podczas procesu terapeutycznego)

Pedagog Specjalny

Konsultacja 300 zł (każde spotkanie godzinne)
 
Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 950 zł

Play Therapy (minimum 12 sesji z dzieckiem)
Agnieszka Stefaniak-Szołyga

Konsultacja 350 zł (każde spotkanie godzinne)
 
Terapia karnet 12 wejść 40 minutowych – 2280 zł

Terapia karmienia (produkty na zajęcia zapewnione przez terapeutę ) Agnieszka Stefaniak-Szołyga

Konsultacja 300 zł (każde spotkanie godzinne)
 
Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 1000 zł
 
Terapia karnet 10 wejść 50 minutowych – 1900 zł

Terapia ręki

Konsultacja 300 zł (każde spotkanie godzinne)
Diagnoza 300 zł
Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 950 zł

Trening Słuchowy Neuroflow

Diagnoza – 500 zł
 
Rediagnoza – 400 zł
Diagnoza wstępna obejmuje:
przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, badanie wyższych funkcji słuchowych, przedstawienie raportu z badania wyższych funkcji słuchowych i omówienie go, pokaz i instruktaż dotyczący obsługi komputerowego programu terapeutycznego.

Terapia Neuroflow – 180 zł

Opłaty za każdy z etapów terapii wnoszone na konto Administratora platformy APD Medical

za pierwszy etap 450 zł

za drugi etap 450 zł 
 
Kolejny etap 450 zł 

Trening Umiejętności Społecznych

2000 zł – cykl zajęć – I semestr 2024/25
 
2000 zł – cykl zajęć – II semestr 2024/25

Cykl zajęć tus jest opłacany z góry bez możliwości odrobienia i zwrotu za nieodbyte zajęcia

Konsultacja – dobór grupy dla dziecka – obowiązkowo - 300 zł

Terapeuta integracji sensorycznej

Konsultacja 300 zł (każde spotkanie godzinne)
Diagnoza procesów integracji sensorycznej (obejmuje 2-3 spotkania, wywiad, omówienie i pisemną diagnozę) 750 zł
Terapia karnet 5 wejść 50 minutowych – 950 zł
Rediagnoza -650 zł

Trening słuchowy wg Johansena

Rozpoczęcie terapii poprzedza przeprowadzenie diagnozy, w skład której wchodzi wywiad, badania lateralizacji, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej, w tym test dychotyczny. Cena: 500 zł
 
Płyta CD: dodatkowo płatna 200300 zł (płyta indywidualnie dobrana do problemów słuchowych dziecka)
 
Wizyta kontrolna: 500 zł (co 6-10 tyg. po zakończeniu słuchania kolejnych płyt CD)

Opinia pisemna - 200 zł

Zniżka dla rodzeństwa -10 % na jeden karnet

Nr konta do dokonywania wpłat za konsultacje i karnety:

Nr konta do dokonywania wpłat za konsultacje i karnety:
 
Zrelacjonujmy Agnieszka Stefaniak-Szołyga
 
97 1090 2590 0000 0001 5530 6212

Cennik obowiązuje od 1.06.2024

Poznaj naszą ofertę

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. +48 537 570 709
+48 600 923 353