Diagnoza logopedyczna w ujęciu miofunkcjonalnym – strategie terapeutyczne, warsztat

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Diagnoza logopedyczna w ujęciu miofunkcjonalnym – strategie terapeutyczne, warsztat

Szkolenie stacjonarne

Prowadzące:

Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagoga specjalny, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta J.Brondo, Terapeuta RCM – Argentina.

Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, absolwentka osteopatii, terapeuta metod neurorozwojowych

Termin : 1.12.2023

9.00-15.00

Kwota : 1000 zł

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Kurs w ujęciu całościowym uczy myślenia o zależnościach układów sensomotorycznych w kontekście pracy logopedy. Opiera się przede wszystkim na znajomości anatomii jako bazy dla dalszych dobrej diagnozy i terapii logopedycznej.

Uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów poprzez rzetelną diagnozę anatomii i fizjologii obszaru ustno-twarzowego.   Szkolenie pozwala Ci dostosować techniki pracy do zaistniałych potrzeb zgodnych z diagnozą miofunkcjonalną. Poznasz krok po kroku etap diagnozy po terapie
u pacjentów z dysfunkcjami orofacjalnymi.

Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.

Kurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego.  Celem szkolenia jest dotarcie do struktur, które bezpośrednio wpływają na określone dysfunkcje. Poprzez kolejny punkty kursu  będziemy starali się przedstawić zależności biomechaniczne, wzajemną topografię tkanek oraz ich powiązania między mięśniami, nerwami, naczyniami a centralnym układem nerwowym.

Program szkolenia:

ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW = baza dla diagnozy logopedycznej
w ujęciu miofunkcjonalnym.

 1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
 2. Anatomia w palpacji- praktyczny warsztat na żywym człowieku
 3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
 4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
 5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
 6. Badania obrazowe pomocne w diagnozie -interpretacja
 7. Badanie funkcjonalne pacjenta -od wywiadu po testy kliniczne
 8. Samoregulacja sensoryczna  w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
 9. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
 10. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
 11. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz  diagnoza funkcji stopy
  a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.

Diagnoza logopedyczna pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi

Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne? Symptomy zaburzeń.

Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.

Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:

– ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,

– ocenia żucia, gryzienia, połykania,

– ocena reakcji posturalnych,

– ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,

– wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,

– diagnostyka różnicowa,

– propozycja planowanej terapii.

Podczas kursu przybliżone zostaną wiadomości z zakresu anatomii głowy, twarzy, szyi wraz z wzajemnymi oddziaływaniami w wybranych dysfunkcjach towarzyszącym takim jednostkom jak np:

-udar, stwardnienie rozsiane , stwardnienie zanikowe boczne,

– guzy mózgu,

-uszkodzenia centralnego układu nerwowego,

-przepukliny oponowo-rdzeniowe,

– choroby uwarunkowane genetycznie

– niepełnosprawność sprzężona.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE.

Wręczenie certyfikatów.

Zaliczkę w wysokości 300 zł należy przesłać w dniu zapisu  na szkolenie. Resztę kwoty należy przesłać do 31.12.2023 

Nr konta : Zrelacjonujmy 97 1090 2590 0000 0001 5530 6212 

Uczestnik  przed terminem szkolenia otrzyma  e-maila z informacjami dotyczącymi miejsca szkolenia. 
W razie wątpliwości oraz pytań zachęcam do kontaktu: agnieszkastefaniakszolyga@gmail.com
Tel . 600-923-353 

Poznaj naszą ofertę szkoleń

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353