Terapeuta integracji sensorycznej - rekomendowana przez Pana Zbigniewa Przyrowskiego. Pedagog specjalny.

Emilia Cendrowska

Terapeuta  integracji sensorycznej – rekomendowana  przez Pana Zbigniewa Przyrowskiego. Pedagog  specjalny. 

Absolwentka Akademii Pedagogikii Specjalnej. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu , planowaniu i prowadzeniu terapii z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.

Pracując z dziećmi dostosowuje terapię do ich indywidualnych potrzeb, weryfikuje efekty i szkoli rodziców, by odpowiednio przeprowadzali ćwiczenia w warunkach domowych. Jej celem jest poprawa jakości i komfortu życia zarówno dzieci jak i ich rodzin. Wewnętrzna motywacja Pani Emilii oraz jej pełne zaangażowanie są znane w środowisku pedagogicznym. Ciagle doskonali swoj warsztat, uczestnicząc  w wielu szkoleniach i kursach.