Jessica Kids Care

Jessica Jędrzejczyk

Psycholożka o specjalności klinicznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania” na Uniwersytecie SWPS. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Psychoterapii Poznawczej i Schematu „InterEgo”.

Spędziła rok na wolontariacie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, gdzie przyglądała się i wspierała całościową terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Odbyła staż w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym „Futurum” w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolach terapeutycznych i poradniach prowadzących wyspecjalizowaną terapię.

Aktualnie dodatkowo pracuje w „Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży”, w którym udziela wsparcia dzieciom i ich rodzinom.

Specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci. 

Mimo używania konkretnych metod i narzędzi w terapii za najważniejsze uważa zbudowanie relacji i podążanie za preferencjami dziecka. 

Prywatnie miłośniczka wycieczek rowerowych i wypoczynku nad jeziorem.

Wybrane szkolenia i warsztaty:

-Szkolenie PECS Poziom 1 organizowane przez Pyramid Educational Consultants

-Echolalia – przegląd badań (Fundacja SCOLAR)

-VB-MAPP ocena umiejętności językowych ispołecznych (Fundacja SCOLAR)

-Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci w Wieku Szkolnym (Fundacja SCOLAR)