Justyna Kids Care

Justyna Śliwińska

Jest pedagogiem specjalnym, terapeutą i oligofrenopedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju. 

Zajmuje się diagnozą i terapią ręki zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, a także trudnościami grafomotorycznymi oraz wspomaganiem procesu edukacji dzieci. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, w tym Treningi Umiejetności Społecznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Stale rozwija swój warsztat pracy pedagogicznej, uczestnicząc w kursach i szkoleniach na temat całościowych zaburzeń rozwojowych oraz niepełnosprawności intelektualnych i ruchowych. Jej celem jest gruntowne zaznajomienie się ze specyfiką branży, charakterem wspierania dzieci oraz pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności.

– Trener grafomotoryki (ProCentrum)

– Terapia ręki zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (ProCentrum)

– II Ogólnopolski Kongres Arteterapii OtwARTE – SAZ sposobem na efektywną Edukację stosowana analiza zachowania w terapii osób ze spektrum autyzmu i nie tylko (Fundacja SCOLAR)

– Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych (Fundacja SCOLAR)