Leczenie strukturalne (ortodoncja, implantologia, protetyka) pacjentów dorosłych w parze z terapią tkanek miękkich – logopedia w gabinecie stomatologicznym. Warsztaty diagnozy i terapii miofunkcjonalnej.

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Leczenie strukturalne (ortodoncja, implantologia, protetyka) pacjentów dorosłych w parze z terapią tkanek miękkich – logopedia w gabinecie stomatologicznym. Warsztaty diagnozy i terapii miofunkcjonalnej.

Szkolenie stacjonarne

Prowadzący:

Hubert Krzyżowski Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.Doświadczenie zdobywał m.in. w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez ostatnie dwa lata współpracował m.in. z warszawską Akademią Retoryki, gdzie prowadził dla profesjonalnych mówców szkolenia oraz zajęcia indywidualne z zakresu emisji głosu i mowy.

W ramach swojej specjalizacji współpracuje z lekarzami stomatologami, foniatrami, osteopatami i fizjoterapeutami, tworząc zespół terapeutyczny do leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz zaburzeń głosu. Obecnie terapeuta pracujący
w jednej z warszawskich klinik fizjoterapii stomatologicznej oraz kliniki dentystycznej.

Termin: 14.01.2024

9.00-17.00

Kwota: 300 zł

P – część praktyczna.

Obecność trojga pacjentów: pacjent w trakcie szynoterapii, pacjent ortodontyczny leczony alignerami, pacjent z nasilonym bruksizmem oraz objawy OSA  i chrapaniem.

Program szkolenia:

  1. Logopedia stomatologiczna jako element ścieżki leczniczej we wszystkich specjalizacjach stomatologii.
  1. Wywiad logopedyczny ukierunkowany na diagnozę dysfunkcji układu stomatognatycznego.
  1. Język – element układu stomatognatycznego łączący leczenie stomatologiczne

   ocena sprawności języka, P

  ocena mobilności języka – czyli dlaczego nie diagnozujemy wędzidełka języka? P

  wędzidełko języka – dlaczego „krótkie wędzidełko języka” to pojęcie nieprecyzyjne?

   ocena korelacji anatomiczno-funkcjonalnej język-kość gnykowa-krtań jako

  element diagnozy mobilności języka, P

  zależność diagnostyczna język-podniebienie twarde jako podstawa oceny

  funkcji języka, P

  ocena pomiarów podniebienia twardego w warunkach gabinetowych P

  mechanika języka w układzie stomatognatycznym, P

  diagnoza efektywności mechaniki języka poprzez ocenę palpacyjną mm.

  języka, P

  dysfunkcje języka, P

   język w funkcji żucia, P

   korelacja język- okluzja, P

  korelacja język – TMJ, P

   korelacja język–chrapanie, obturacyjny bezdech senny, P

  korelacja język – bruksizm. P

  korelacja język-oddech ustny-twarzoczaszka,

  1. Przygotowanie logopedyczne oraz ocena gotowości pacjenta do:

  leczenia ortodontycznego (triada wargi-język – kość gnykowa), P

  szynoterapii (triada wargi – język-kość gnykowa) P

  podniesienia zwarcia (triada wargi-język-kość gnykowa), P

  uzupełnień stomatologicznych (protezy zębowe a mechanika języka – w świetle badań naukowych) – (diada wargi-język), P

  + terapia manualna krtani.

  1. Zespołowa opieka nad pacjentem stomatologicznym – założenia, korelacje, protokół terapii skojarzonej.

Harmonogram godzinowy zostanie ustalony 2 tygodnie przed planowaną datą szkolenia (po ustaleniu oraz potwierdzeniu dostępności pacjentów).

300 zł należy przesłać w dniu zapisu  na szkolenie.

Nr konta : Zrelacjonujmy

 97 1090 2590 0000 0001 5530 6212 

Uczestnik  przed terminem szkolenia otrzyma  e-maila z informacjami dotyczącymi miejsca szkolenia. 
W razie wątpliwości oraz pytań zachęcam do kontaktu: agnieszkastefaniakszolyga@gmail.com
Tel . 600-923-353 

Poznaj naszą ofertę szkoleń

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353