Natalia Bobrzyk

Logopedka – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, ze specjalizacją polonistyczno-dydaktyczną.

Doświadczenie zawodowe zbierała w ramach praktyk studenckich w wielu placówkach oświatowych i psychologiczno-pedagogicznych. Pracowała również jako logopedka w szkole podstawowej, gdzie prowadziła terapię dzieci z dyslalią, mową bezdźwięczną, a także zajęcia w ramach terapii miofunkcjonalnej, podczas której skupiała się na funkcjach prymarnych i na całościowym podejściu do pacjenta. Uczestniczyła również w szkoleniach na temat rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci z ASD.

Podchodzi do pacjenta holistycznie i indywidualnie. Każde dziecko jest inne i wymaga wyjątkowego podejścia. Z zakresu logopedii interesuje się bardzo terapią miofunkcjonalną, logorytmiką, tajemnicami spektrum autyzmu oraz usprawnianiem funkcji biologicznych, a także językowych i komunikacyjnych u osób starszych po neurologicznych incydentach. W przyszłości planuje ukończyć studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.

Prywatnie interesuje się muzyką, teatrem oraz sztuką, stąd prowadzi zajęcia z dziećmi w bardzo kreatywny sposób. W wolnym czasie gra na gitarze oraz uzupełnia swoją wiedzę z zakresu logopedii podczas kursów, szkoleń i webinarów.