Pedagog specjalny

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne 

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Terapia z pedagogiem specjalnym skierowana jest dla dzieci i młodzieży:

-ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne),
– Zespołem Downa,
– z niepełnosprawnością intelektualną

Zindywidualizowane i zintegrowane działania mające na celu kształtowanie samodzielności, zdolności psycho-fizycznych i komunikacyjnych, wspomaganie procesu edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

Regularne spotkania odbywają się w gabinecie– po ustaleniu terminów z rodzicami dziecka. Na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, przygotowanej przez zespół pedagog specjalny-psycholog- logopeda, przygotowujemy indywidualny program terapeutyczny, który ma na celu rozwijać funkcje poznawcze, umiejętności komunikacyjne, stymulować jego rozwój społeczny i motoryczny i kształtować umiejętność samoobsługi za pomocą odpowiednio dobranych działań terapeutycznych. 

Każdy proces terapeutyczny dostosowany jest do możliwości i potrzeb dziecka.

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353