Trening umiejętności społecznych

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne 

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Trening umiejętności społecznych kierowany jest do dzieci od 4. roku życia. Przed utworzeniem grupy rodzice zapraszani są na indywidualną konsultację ( również telefoniczną) w celu określenia wyzwań rozwojowych, z jakimi dziecko ma trudności. W ten sposób program terapii jest dostosowany do potrzeb konkretnej grupy.
W naszym gabinecie zależy nam na pracy nad konkretnymi umiejętnościami, bez nadmiernego przywiązywania się do uzyskanej „etykietki”, bądź wcześniejszej otrzymanej diagnozy dziecka.

 

Zajęcia skierowane są do dzieci:

  • mających trudność w nawiązaniu i utrzymaniu relacji,
  • z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych,
  • z trudnością adaptacji do nowych sytuacji,
  • z Zespołem Aspergera i autyzmem – zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek,
  • dzieci nieśmiałych.

Trening umiejętności społecznych to tak na prawdę nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Duży nacisk podczas zajęć kładziemy na rozwój emocjonalny dziecka -rozróżnianie, identyfikowanie i radzenie sobie z emocjami w sposób akceptowany społecznie.

Podczas zajęć dzieci uczą się:

  • współpracy z rówieśnikami,czekania na swoją kolej,
  • radzenia sobie z niepowodzeniami i reagowania w sytuacji porażki,
  • respektowania zasad i norm społecznych,
  • odczytywania niewerbalnych komunikatów,
  • zdolności osiągania kompromisu.

Ważnym aspektem zajęć jest niezmienność grupy. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia wiąże się z zrealizowaniem głównego założenia- współpracy z stałej grupie przez cały semestr. W ten sposób dzieci na dobrze znanej sobie grupie mogą trenować i weryfikować jak na ich zachowania reagują rówieśnicy.

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353