Logopeda
Neurologopeda

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne 

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

„Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte”
Barry J. Wadsworth

Mówienie to naturalna potrzeba każdego człowieka i jest jedną z najważniejszych czynności. Język uznawany jest za najbardziej skuteczny sposób porozumiewania się między ludźmi. 

Mowa to podstawa komunikacji, rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego Twojego dziecka. Rozwój mowy ma charakter etapowy. Zanim młody człowiek będzie potrafił się swobodnie porozumiewać, musi przejść wiele stadiów rozwijania się jej.

Określone umiejętności językowe powinny pojawić się u dziecka w określonym czasie. Niestety, czasem proces nabywania mowy przez dziecko jest nieregularny. W takich sytuacjach dzieci potrzebują wsparcia logopedy.

Jeśli obserwujesz u dziecka:

• opóźniony rozwój mowy;
• brak reakcji na imię;
• trudności ze zrozumieniem i wykonywaniem poleceń;
• zaburzenia mowy i komunikacji, towarzyszące mu w spectrum autyzmu, zespole Aspergera i innych zespołach genetycznych – zespole Downa, zespole Pradera i Williego, zespole łamliwego chromosomu x;
• całkowity brak rozwoju mowy i przyswajania języka;
• deficyty słuchu;
• wadliwą realizacją głosek;
• seplenienie ( w tym wkładanie języka między zęby);
• trudności w pisaniu i czytaniu;
• nawyk ssania kciuka;
• długotrwałe używanie smoczka/butelki;

Jeśli obserwujesz u niemowlaka:

• oddychanie przez usta;
• problemy z jedzeniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów i płynów;
• wybiórczość jedzeniową;
• nadmierne ślinienie;
• skrócone wędzidełko;
• wzmożone bądź osłabione napięcie mięśniowe w obrębie kompleksu ustno-twarzowego;
• brak gaworzenia

Zgłoś się na konsultację logopedyczną

W ramach konsultacji logopedycznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym logopeda zbiera wywiad, dotyczący rozwoju mowy dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko.

Na konsultacji przeprowadzane jest wstępne badanie logopedyczne obejmujące ocenę mowy i komunikacji a także budowy i sprawności narządów aparatu artykulacyjnego.

Diagnoza logopedyczna

W celu zrealizowania pełnego procesu diagnostycznego konieczne jest przeważnie zrealizowanie 2 wizyt diagnostycznych z dzieckiem. 

Jak wygląda diagnoza logopedyczna? Podzielona jest na IV etapy:

A. Szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka
B. Obserwacja dziecka i nawiązanie kontaktu z nim
C. Badanie dziecka (wyłącznie w formie zabawy ) pod kątem zaburzeń mowy i artykulacji, ocena komunikacji oraz budowy i sprawności narządów aparatu artykulacyjnego, ogólny poziom rozwoju mowy a także badanie słuchu czy ocena oddychania, żucia, gryzienia i połykania pokarmów. Dziecko obserwowane jest również pod kątem wykluczenia problemów związanych z ruchem, integracją sensoryczną, okulistyką bądź deficytami emocjonalno-społecznymi.
D. Przekazanie diagnozy rodzicom i zaleceń do regularnej pracy w domu.

Terapia logopedyczna

Logopeda prowadzi kompleksową diagnozę wyzwań rozwojowych i terapię logopedyczną, stymuluje mowę Twojego dziecka i kształtuje umiejętność mówienia i rozumienia. 

Dziecko otrzymuje wparcie w zakresie przyswajania odpowiedniego poziomu sprawności językowej. W naszym gabinecie terapia logopedyczna jest prowadzona wyłącznie w formie zabawy, podczas której dziecko nabywa nowe umiejętności językowe i komunikacyjne.

Na wniosek rodziców może również zostać stworzona pisemna opinia logopedyczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka.

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353